Grafisk design- en konstform som kräver precision

Grafisk design- en konstform som kräver precision

Grafisk design är en konstform som handlar om att sända ett budskap. Den här typen av design används ofta i reklamkampanjer, online, på sociala medier och på andra ställen där det är viktigt att få fram sitt budskap snabbt och effektivt. Ofta inkluderar detta en talande bild med någon typ av slagkraftig text.

Som sagt så är budskapet det absolut viktigaste när det kommer till grafisk design – det gäller att underlätta för mottagaren. Denna person skall, enbart genom att kasta en snabb blick på det medium som den grafiska designern valt att använda sig av, genast kunna uppfatta det budskap som avsändarna önskar förmedla till omvärlden. Om detta uppnås har skaparen lyckats i sin föresats att skapa ett effektivt sätt säga något.

Crystallized Abstraction (Day) 2001 Diana Ong (b.1940/Chinese-American) Computer graphics

Detta resultat uppnår man på bästa sätt genom en kombination av genomtänkta placeringar av bilder, text, färgkombinationer, kontraster, rörelse, olika mönster, proportioner och upprepningar av olika budskap.

Grafiska designers skapar inte enbart annonser av olika slag utan kan även hjälpa till att skapa logos och företagsbrands, posters och affischer samt produktutformning. De jobbar också med design för webbsidor eller med att sätta samman en tidning eller ett magasin med bilder och texter i en trevlig och läsvänlig layout.

Grafisk design har ofta varit det främsta sättet att tillverka posters och propaganda för olika politiska ändamål eller kampanjer. Det är ett mycket effektivt sätt att fånga människors uppmärksamhet och skicka dem ett budskap som de snabbt kan uppfatta, oavsett om det är undermedvetet eller inte. Det finns några klassiska exempel som kan exemplifiera kraften bakom den grafiska designens uttryck. Två av de allra mest talande exemplen på bra grafisk design kommer från England. Den första är den röda, vita och blåa symbolen som utgör symbolen för Londons tunnelbana. Ett annat exempel är naturligtvis Keep Calm-affischerna som distribuerades bland den engelska befolkningen under andra världskriget. Avsikten var att stärka moralen bland befolkningen under en mycket svår tid, och genom olika stärkande och stöttande budskap lyckades man göra just detta. Affischerna är idag klassiker som få kan ha missat och de kopieras väldigt ofta i olika syften.

Leave a Reply