Utbildningar i grafisk design

Du som vill bli grafisk designer har flera utbildningar i Sverige att välja på. Gemensamt för de flesta är dock att de ligger på eftergymnasial nivå, vilket betyder att du bör börja din bana med att gå ut gymnasiet och ta studenten.

Ett alternativ som du har efter studenten är Konstfacks utbildning i grafisk design och illustration. Utbildningen är ett kandidatprogram på 180 högskolepoäng, som de själva beskriver som ”experimenterande, nyskapande och gränsöverskridande”. Det är en utbildning som är yrkesinriktad, snarare än teoretiskt inriktad, och fokus ligger på det egna uttrycket. Det som är unikt för utbildningen jämfört med andra utbildningar i grafisk design i Sverige är just att ämnet kombineras med illustration. Det innebär i praktiken att eleverna under utbildningen studerar ämnen som grafisk design och typografi, fotografisk bild och grafik (inom illustration) samt animation, video och webb.student-849825_960_720

Om du inte vill flytta till Stockholm, eller av någon annan anledning känner att Konstfack inte är rätt skola för dig, finns det också en utbildning i grafisk design på Malmö högskola. Också denna utbildning är ett kandidatprogram på 180 högskolepoäng, men den särskiljer sig inte genom illustration, utan genom en tydlig inriktning på arbetslivet. Detta tar sig bland annat uttryck genom att eleverna under hela utbildningen har ett nära samarbete med branschen, till exempel byråer, museer, konsthallar, kommuner och nystartade företag. Detta sker bland annat under en kurs helt tillägnad yrkeslivet för grafiska designers, som heter ”Att arbeta som designer”.

Ytterligare ett kandidatprogram i ämnet finns vid Linköpings universitet, denna gång i kombination med kommunikation. Förutom ämnen som reklam och grafisk design får studenterna på detta program även lära sig om marknadskommunikation och information, en kombination som skolan förutser kommer att vara attraktiv i den grafiska branschen i framtiden. Kommunikationsaspekten kommer också in i kurser som retorik och interaktionsdesign, som ingår i utbildningen.

Som utbildad grafisk designer har man den fördelen att man kan skapa inte bara åt andra, utan åt en själv. Om du till exempel har skapat en design som du gärna skulle vilja sätta upp på väggen i storformat, kan du göra den till en fototapet på Photowall.se. På det sättet får du en både personlig och slående inredningsdetalj.

Leave a Reply