Grafisk design om tio år

Grafisk formgivning ändras hela tiden och i takt med att nya sätt att kommunicera blir tillgängligt förändras också områden inom grafisk kommunikation. Kunskapskraven för en grafiker ändras ganska markant ungefär vart tionde år även om vissa fundamentala kunskaper alltid kommer att finnas där. Att kunna kläcka nya idéer och vara öppen för nya lösningar är alltid ett bra utgångsläge.

Hålla sig up-to-date

Design generellt ändras hela tiden och i synnerhet grafisk kommunikation som hela tiden baserar sig på de informationskanaler och -plattformar som människor använder i sin vardag. När smarttelefonerna gjorde sitt intåg i var mans hem följde också det visuella språket efter och fokus för mycket av den visuella utvecklingen anpassades till den nya tekniken. I takt med att internet har förbättrats har det även öppnat upp för nya möjligheter att förmedla information och även att paketera in den. Det är inte långt bort att tro att om tio år kommer ny teknik att öka behovet av något nytt och annorlunda inom den grafiska marknaden. Ofta är företag tidiga med att anamma den nya tekniken och många hyr idag istället sina lokaler exempelvis hos trendiga kontorslokaler Stockholm för att ha den senaste tekniken.

Design-tänk

Inom designområdet har man gått från ett ”produkt och tjänst”-tänk till ett mer renodlat design-tänk. Allt viktigare har blivit att våga göra unika design-lösingar och våga sticka ut ur mängden. Det är svårt att sia om vilka verktyg som kommer vara i fokus för den som ska skapa nya designlösningar men ett som är säkert är att om tio år, kommer de vara något helt annat. För att hålla sig ajour med design-världen, vare sig man arbetar inom området eller bara är nyfiken, gäller det att gå på designmässor, följa olika design-kanaler och hålla sig allmänt uppdaterad. Den som anstränger sig lite grann, kommer inte att uppleva förändringen som särskilt dramatisk, utan mer som en naturlig utveckling. Emellanåt kommer det komma teknik som nästan över en natt förändrar människors vardag, men oftast sker förändringen relativt långsamt innan de stora massorna flyttar över till de nya informationskanalerna.

Sociala funktioner

Grafisk kommunikation har den senaste tiden gått allt mer mot att innehålla olika sociala funktioner, som gör det lättare att upprätthålla kontakten mellan människor. Som grafisk designer är det viktigt att vara insatt i den digital världen som byggs upp överallt och förstå vilka mekanismer som samverkar mellan varandra. Idag är det en fördel at vara bra på lite av varje, då många projekt spänner över stora områden. Idag vill företag inte bara ha en logotyp, ett visitkort och en hemsida, utan även ett fungerande SoMe-nätverk och olika kampanjer för att bygga upp sitt brand. Det är idag minst lika viktigt att kunna portionera och paketera information på ett användarvänligt sätt som under vilka färger och i vilket formspråk informationen når ut genom.

Leave a Reply