Vad kännetecknar en duktig grafisk designer?

Det som kännetecknar en riktigt bra grafisk designer är en god känsla för utseende och form. Det gäller att kunna omsätta idéer och koncept till grafisk formgivning. Då behöver man ha både känsla för form, färg och struktur. En grafisk designer har ofta läst flera år på folkhögskola, yrkesskola eller högskola. För att bli riktigt duktig behöver man både talang och lång träning och erfarenhet. Dessutom ska man ha god social förmåga då man ofta arbetar i team eller tillsammans med andra yrkeskategorier till exempel på en marknadsavdelning. Den som inte klarar av att samarbeta med andra bör söka sig till något annat jobb.

Att frilansa som grafisk designer

Graphic designer at work. Color samples.Om man vill frilansa inom grafisk design bör man ha väldigt mycket eget driv och också ha förmågan att sälja sina tjänster. Det krävs alltså både en yrkesskicklighet inom området och dessutom att man är duktig i bemötandet av kunder. Ofta behöver man göra reklam själv för sina tjänster och särskilt i början av karriären kan detta vara en utmaning. Det finns många exempel på de som lämnade frilansandet inom bild och form-området för en fast tjänst som grafisk designer eftersom det av en eller annan anledning upplevdes mer attraktivt med en fast tjänst. Samtidigt innebär frilansandet stor frihet att styra över sin egen tid.

Att kombinera frilansande med fast tjänst

Det går också alldeles utmärkt att kombinera frilansande med fast tjänst. Då kan man till exempel ha en enskild firma som bisyssla på kvällar och helger och så har man sin fasta tjänst som man går till 8-17 på vardagar. Det finns många fördelar med detta upplägg. Man riskerar inte att hamna i ett läge där man inte får in tillräckligt mycket pengar. Man får all den trygghet som kommer med en fast tjänst. Samtidigt har man möjlighet att tjäna extra pengar på kvällar och helger och kan jobba mer fritt under dessa tider. Detta kan också vara en väg in i att frilansa till hundra procent.

Leave a Reply